Estatuts

En aquest document podeu consultar els estatuts vigents de la nostra Entitat, degudament inscrits al Registre d’Entitats Esportives, adscrit orgànicament al Consell Català de l’Esport.

I també dues modificacions que hem enviat al Registre d’Entitats Esportives, pendents de resposta i registre.

La primera, ampliació dels membres de la Junta Directiva:

La segona, ampliació dels objectius de la nostra Entitat:

Advertisement