Normativa de les activitats

Aquest document recull la Normativa principal que regula el desenvolupament de les activitats organitzades per la nostra Entitat.