Reglament intern

A continuació publiquem el Reglament Intern del nostre Club. Aquest document és dinàmic, s’anirà actualitzant a mesura que es vagin incorporant noves activitats i responsabilitats.